بازیگر فیلم و سریال Alex Garcia (الکس گارسیا)

Alex Garcia - نیو ساب تایتل

بیوگرافی فارسی

الکس گارسیا بازیگر است.


بیوگرافی انگلیسی

Alex Garcia is an actor.

بازیگران معروف

فیلم یا سریال مرتبط به بازیگر

فیلم یا سریال مرتبط به بازیگر را از این قسمت پیدا کنید.

سال تولید فیلم وسریال

تبلیغات بنری