بازیگر فیلم و سریال Alex Feldman (الکس فلدمن)

  • فیلم های معروف بازیگر : X-Men: Days of Future Past Miscellaneous Crew(2014), Arrival Miscellaneous Crew(2016), White House Down Miscellaneous Crew(2013)

بیوگرافی فارسی

الکس فلدمن به خاطر کارهایش در زمینه X-Men: Days of Future Past (2014) ، Arrival (2016) و White House Down (2013) شناخته شده است.


بیوگرافی انگلیسی

Alex Feldman is known for her work on X-Men: Days of Future Past (2014), Arrival (2016) and White House Down (2013).

Alex Feldman - نیو ساب تایتل

بازیگران معروف

فیلم یا سریال مرتبط به بازیگر

فیلم یا سریال مرتبط به بازیگر را از این قسمت پیدا کنید.

سال تولید فیلم وسریال

تبلیغات بنری