بازیگر فیلم و سریال Aleksei Cherstvov (الکسی چرستوف)

  • تاریخ و مکان تولد :   February 13, 1967
  • فیلم های معروف بازیگر : A u nas byla tishina... Seryozha Muravyov(1978), Podranki Alyosha Bartenev(1977), Poshekhonskaya starina Actor(1977)

بیوگرافی فارسی

الكسی چستستوف متولد 13 فوریه 1967 است. او بازیگری بود كه به A u nas byla tishina معروف بود ... (1978) ، Podranki (1977) و Poshekhonskaya starina (1977). وی در 27 ژوئن 2011 درگذشت.


بیوگرافی انگلیسی

Aleksei Cherstvov was born on February 13, 1967. He was an actor, known for A u nas byla tishina... (1978), Podranki (1977) and Poshekhonskaya starina (1977). He died on June 27, 2011.

Aleksei Cherstvov - نیو ساب تایتل

بازیگران معروف

فیلم یا سریال مرتبط به بازیگر

فیلم یا سریال مرتبط به بازیگر را از این قسمت پیدا کنید.

سال تولید فیلم وسریال

تبلیغات بنری