بازیگر فیلم و سریال Adam Chung-Tai Chan (آدام چونگ تای چان)

  • فیلم های معروف بازیگر : Mrs K Stunts(2016), Saviour of the Soul Stunts(1991), Triple Tap Stunts(2010)

بیوگرافی فارسی

آدام چونگ-تای چان به عنوان ویتاوات لیلاكاوهنچیت به دنیا آمد. وی به خاطر کارهایش در مورد خانم K (2016) ، Saviour of Soul (1991) و Triple Tap (2010) شناخته شده است.


بیوگرافی انگلیسی

Adam Chung-Tai Chan was born as Vithavat Lilakajohnchit. He is known for his work on Mrs K (2016), Saviour of the Soul (1991) and Triple Tap (2010).

Adam Chung-Tai Chan - نیو ساب تایتل

بازیگران معروف

فیلم یا سریال مرتبط به بازیگر

فیلم یا سریال مرتبط به بازیگر را از این قسمت پیدا کنید.

سال تولید فیلم وسریال

تبلیغات بنری